Bývalý mlyn, Pezinok

Objekt mlynu stratil svoju výrobnú funkciu na začiatku 50-tych rokov 20. storočia a z jeho technológie a vybavenia sa nezachovalo takmer nič. Jeho jednotlivé časti boli využívané ako mestské byty s minimálnou údržbou a pozvoľne chátrali. V polovici 90-tych rokov 20. storočia začala postupná obnova jednotlivých objektov situovaných okolo ústredného dvora. Majitelia ich svojpomocne opravovali a adaptovali pre nové funkčné využitie. K pôvodným budovám pribudla prístavba dielne i nového obytného objektu situovaného na základoch zaniknutého objektu a hmotovo nadväzujúceho na okolité budovy. V prázdnej mlynskej veži vznikol priestor na spracovanie a výrobu vína. Objekt bývalého mlyna sa takto transformoval na polyfunkčný „dvor“, ktorý v sebe spája bývanie, výrobu keramiky i spracovanie hrozna a degustáciu vína.

 

Obnova areálu začala vyčistením pozemku od náletovej zelene a rôzneho odpadu. Nasledovali najnutnejšie opravy, najmä odstránenie havarijného stavu striech a krovov, ktoré zabránilo ďalšiemu chátraniu objektov. Nasledovala postupná oprava a obnova stavebného interiéru a jednotlivých narušených častí nosných konštrukcií. V priestore priechodu do dvora boli tradičnými stavebnými technikami opravené prepadnuté polia tehlovej klenby a celý vstupný priestor bol nanovo omietnutý.


Zaujímavými sú najmä dobre zachované priestory pivníc s valenou klenbou zo zmiešaného kamenného a tehlového muriva. Tu boli potrebné len minimálne zásahy a úpravy. Povrch klenieb bol vyčistený, podlaha pivníc mierne prehĺbená a bolo zrekonštruované vstupné schodisko s cieľom využiť priestor na prezentáciu a príležitostnú degustáciu vína. Schodisko i drobné detaily, ako nové rímsy vetracích otvorov a ník v stenách sú zrealizované z plnej pálenej tehly a tak materiálový pôsobenie priestoru dopĺňajú.


K ďalším úpravám areálu patrí i výstavba kamenného oporného múru vo svahu susediaceho pozemku a čiastočná rekonštrukcia a doplnenie chýbajúceho pôvodného kamenného dláždenia dvora.


Práce na obnove areálu bývalého mlyna a jeho jednotlivých objektoch prebiehajú postupne po menších celkoch a s cieľom zachovania autentického pôsobenia priestoru.

 

Rázusova ulica 28, 902 01 Pezinok


Vlastník objektu: Vladimír Raždík s rodinou

 

Foto: Helena Bakaljarová