Fuggerova pivnica, Častá

Rozsiahla pivnica je situovaná pod bývalým hospodárskym objektom – sýpkou, ktorý v roku 1540 nechal postaviť Anton Fugger, majiteľ panstva Červený Kameň. Pivnica od svojho vzniku slúžila ako priestor na spracovanie a skladovanie vína. V priebehu druhej polovice 90-tych rokov 20. storočia prešla pivnica prvou fázou rekonštrukcie a v roku 2000 bola dokončená druhá fáza.

 

Po rekonštrukcii a adaptácii je pivnica využívaná hlavne ako degustačný priestor firemných vín
s možnosťou usporiadania osláv a hostín. Čiastočne je tu zachovaná i funkcia skladovania vína, najmä archívneho.


Fuggerova pivnica je situovaná pod zatiaľ neobnoveným objektom bývalej sýpky v obci Častá. Do samotnej pivnice sa vstupuje cez malý vstupný dvor a zázemie prevádzky na prízemí. Zázemie je s pivnicou prepojené širokým priamočiarym schodiskom. Priestor pivnice bol počas obnovy a adaptácie rozdelený na tri časti, ktoré slúžia pre degustáciu a zázemie. Priestor zázemia pozostáva z kuchyne a spojovacej chodby využívanej i ako archív vína, ktoré je uložené v nikách steny.

 

Pôvodná kamenná klenba pivnice ostala v plnej miere zachovaná a pridané súčasné konštrukcie sú prevažne z režného muriva. Takto je v použitom materiáli odlíšené pôvodné – kamenné od nového – tehlového. Na zvislé konštrukcie bola použitá i stará tehla, ktorá svojim čiastočným fyzickým opotrebovaním zmenšuje kontrast medzi „starým a novým“. Z tehlového muriva sú postavené i menšie časti interiéru ako barový pult a klenuté niky archívu vín. Farebnosť pálenej tehly dopĺňa dlažba teracottovej farby a tak priestor ako celok pôsobí jednotne a harmonicky.


Novým pridaným architektonicko-výtvarným prvkom je motív tehlového piliera, ktorého jednoduchý profil je použitý i v plastickom členení deliacich priečok. Samostatne stojaci tehlový pilier je umiestnený v strede priestoru menšej degustačnej miestnosti a na jeho hlavicu sú položené drevené trámy (sekundárne použité staré trámy), ktoré opticky členia priestor pod klenbou.


V závere väčšej degustačnej miestnosti je do konštrukcie steny, ako výtvarný prvok sekundárne osadený starý kamenný portál brány, ktorý sem bol prenesený z iného zaniknutého objektu.


Obnova a adaptácia Fuggerovskej pivnice poskytuje zaujímavý priestor, v ktorom sa mieša jeho história so súčasným názorom na využitie a estetické dotvorenie.

 

Hlavná ulica, Častá


Vlastník objektu: Ing. Jozef Mikuš, JM Vinárstvo, č. 445, 900 88 Doľany

 

Foto: Helena Bakaljarová