U Richtára, Modra

Historický popis
Dom na Štúrovej ulici č. 93 – 95 v Modre je vinohradnícky dom mestského charakteru, ktoré
v Modre vznikali už od polovice 16. storočia. Ide o dvojkrídlový, prejazdný, prízemný typ domu pôdorysného tvaru „U“. Vo väčšej časti ľavého krídla je podpivničený, má polkruhovú vstupnú bránu so zaklenutým podbráním, nachádza sa na dlhej parcele končiacej mestským opevnením.


Podľa pamiatkového prieskumu pochádza z prelomu 16. a 17. storočia. Pri rekonštrukcii boli objavené dve vročenia s identickým rokom 1592, jedno na uličnej fasáde a druhé vytesané do kamenného prekladu, na základe čoho predpokladáme, že dom bol v roku 1592 postavený alebo zásadne zrekonštruovaný.


Vzhľadom na polohu domu v najlukratívnejšej lokalite mesta išlo pravdepodobne pôvodne o dom člena mestského patriciátu, podľa vykonaného historického prieskumu v ňom v roku 1612 žil modranský richtár Georgius Znämer (z tadiaľ názov U Richtára), ktorý bol pravdepodobne prosperujúcim vinohradníkom, o čom svedčia nadpriemerne veľké výrobné priestory na spracovanie hrozna (prešovňa), v ktorých sa zachoval pôvodný kameň slúžiaci ako závažie na pákovom lise.

 

Popis rekonštrukcie
Po nadobudnutí domu do vlastníctva súčasnými vlastníkmi v roku 1997 sa istú dobu uvažovalo o jeho využití pre privátne účely ako víkendový dom. Po dôkladnom oboznámení sa z jeho členením a charakterom sa rozhodlo, že bude slúžiť ako gastronomicko – vinárske zariadenie v rámci malokarpatskej vínnej cesty perspektívne aj s ponukou ubytovania a tomu bola podriadená aj nasledujúca rekonštrukcia.


Vzhľadom na rozľahlosť a zložité členenie domu a na zámer vlastníkov zachovať čo najviac pôvodných prvkov domu a jeho stredoveky charakter boli všetky práce vykonávané pomalým tempom a svojpomocne, s použitím pôvodných materiálov (tehla, kameň, drevo), novšie stavebné zásahy boli odstránené (priečky, prístrešky, prístavby), okná a dvere boli buď použité staré z iných stavieb alebo vyrobené repliky. Napríklad boli v pôvodnom stave ponechané a zrekonštruované všetky komíny, bezohladu na ich funkčné využitie.

 

Keďže je dom postavený z kamenného muriva bez akejkolvek hydroizolácie bolo potrebné použiť pri rekonštrukcii sanačné omietky a paropriepustné nátery. Vzhľadom na vysokú hladinu spodnej vody bola kompletne z celého priestoru odvedená prebitočná voda pomocou drenážneho systému do kanalizácie.


Napriek tomu si súčasné využitie na komerčné účely (reštaurácia, obchod s vínom, priestory na spoločenské podujatia) vyžiadalo aj netypické stavebné úpravy. Pri rekonštrukcii podlahy v jednej miestnosti bola napríklad objavená zasypaná studňa, ktorá bola vyčistená a kvôli lepšej prezentácii bola odstránená stena do dvornej časti domu, hospodárske priestory v zadnej časti domu boli poprepájané odstránením predelujúcich nenosných priečok, na dvoroch boli postavené prístrešky proti dažďu na letné sedenie pre hostí. Kamenné murivo, ktoré bolo pôvodne omietnuté, sa po vyčistení a vyšpárovaní nechalo priznané. Všetky tieto účelové úpravy mali zvýšiť atraktívnosť priestorov a funkčnosť pre návštevníkov a nepredstavujú pritom nevratné zásahy do stavby domu.

 

Funkčné využitie
Objekt je na komerčné účely, spoločenské akcie využívaný od roku 2005 pričom denná prevádzka reštaurácie funguje od roku 2007, k čomu sa v roku 2008 pridal aj obchod s vínom Pavúk. Svojou veľkou kapacitou dom U Richtára pohostí vrámci rôznych kultúrnych akcií ako sú koncerty, výstavy či ochutnávky vín viac ako 1000 hostí denne.

 

U Richtára, Štúrova 93-95, 900 01 Modra
Reštaurácia U Richtára

 

www.urichtara.com

 

Vlastník objektu: Ing. Július Kasa, Alena Kasová

 

Foto: Reštaurácia U Richtára