Obecný úrad, Smolenice

Pôvodný objekt, dvojkrídlovú budovu s bohato zdobenou uličnou fasádou dal v roku 1875 prestavať Július Koller. Za kúriou sa v minulosti nachádzali dve kaplnky a park.
Nad vchodom do budovy sa nachádza erb rodiny Kollerovcov.


Súčasná rekonštrukcia fasády bola realizovaná Obcou Smolenice pod vedením
reštaurátora Mgr. art. Petra Sojkyho cca pred štyrmi rokmi. Rekonštrukciou prešla celá budova súčasného obecného úradu.

 

SNP 52. 919 04 Smolenice


Vlastník objektu: OcÚ Smolenice


Navrhovateľ: Anton Chrvala, 919 04 Smolenice, Budovatelská 43

 

Foto: Anton Chrvala