Rodinný dom, Svätý Jur

Rodinný dom sa nachádza v historickom centre – mestskej pamiatkovej rezervácii Svätý Jur na Prostrednej ulici. Ide o vinohradnícky renesančný dom zo 17. storočia, postupne upravovaný. Pôdorys má tvar písmena L (uličné a dvorové krídlo). Vstup z ulice je spoločný so susedným vlastníkom cez podjazd do spoločného dvora. Vstup do domu je cez dostavanú verandu, vybudovanú v 20. storočí, ktorá je predsadená vnútorným priestorom a umožňuje prepojenie miestností. Pravdepodobne najstaršou časťou domu je pozdĺžna miestnosť s valenou tehlovou klenbou s lunetami, dodatočne rozdelená na dve izby (spálňa a kúpeľňa).

 

Je podpivničená priestrannou vinohradníckou pivnicou s kamennou klenbou s lunetami. Pôvodne von smerujúce okno je dnes súčasťou verandy. Podľa typu tehlových klenieb usudzujeme, že uličná miestnosť a k nej prislúchajúca pôvodná „čierna kuchyňa“ boli postavené neskôr. Izba má valenú klenbu s výraznými lunetami, zasahujúcimi takmer po vrchol klenby. Pod ňou sa nachádza pivnica s valenou tehlovou klenbou. Obidve pivnice sú prepojené prechodom. Čierna kuchyňa bola dodatočne prestropená tehlovou klenbou – česká placka. Murovaný komín s ozdobnou hlavicou v časti dvorového krídla je zrekonštruovaný a nevyužívaný.

 

Uličné krídlo je prestrešené sedlovou strechou s hrebeňom rovnobežným s uličnou čiarou, na ktorú je napojená pultová strecha dvorového krídla. Strecha je z JV a SV strany ukončená štítovým múrom so zúbkovaným okrajom, ktorý sleduje profil strechy.

 

Podľa popisu pôvodného krovu v rámci odbornej práce: Historické krovy Svätého Jura (Ižvolt, 2006) sa uvádza, že krov je kresaný, stojatej a ležatej stolice, so starším spôsobom viazania (čapy, rybiny), typický pre vidiecke oblasti 19. a začiatok 20. storočia. Konštrukcia nie je výnimočná, ide o najrozšírenejší moderný drevený krov.

 

Dom sme nadobudli kúpou v januári 2004 v dezolátnom stave – uplynulých 20 rokov nebol obývaný a pôvodný majiteľ v dome aj v pivnici pestoval šampiňóny.

 

Rekonštrukciu a zobytnenie sme realizovali väčšinou svojpomocne za odbornej asistencie Ing. arch. Marušicovej. V dome zostali pôvodné len obvodové múry a klenbové stropy. Nanovo sme vybudovali všetky inžinierske siete, kúpeľňu s WC, drevené podlahy a omietky. Pri všetkých rekonštrukčných prácach sme podľa možností kládli dôraz na používanie tradičných materiálov, rešpektujúc vlhkostný režim domu. Na jeseň 2009 sme rekonštruovali krov, ktorý bol v havarijnom stave. Všetky rekonštrukčné práce sme realizovali v súlade s rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu v Bratislave.

 

Renesančná pivnica znovu plní svoj účel – vyrábane v nej lahodné svätojurské vínko.

 

Prostredná 48, Svätý Jur

 

Vlastník: Mgr. Branislav Bahna a manželka Natália

 

Foto: Branislav Bahna