Rodinný dom, Svätý Jur

Rodinný dom na Bratislavskej ulici je situovaný tak, že svojím „L“ pôdorysom pokračuje jedno jeho rameno po ulici Felcánovej – je to rožný dom týchto dvoch ulíc. Vstup do tohto objektu je situovaný z ulice Bratislavskej pôvodnou starou drevenou bránou.

 

Dom je typický svojou strohou architektúrou príznačnou pre malokarpatskú oblasť, tvorenú nemeckým osídľovaním. V jeho zadnej časti pokračuje rozsiahly pozemok, ktorý vyúsťuje na Felcánovú ulicu. Nachádza sa vo fronte podobných domov navzájom spojených priľahlými stenami. Stavebným materiálom je miestny kameň čiastočne dopĺňaný tehlami.

 

Na to, že je to kamenná stavba, netrpí nadmernou vlhkosťou, čo je podľa výpovede starých obyvateľov spôsobené tým, že jeho základy sú na suchom pieskovcovo kamennom podklade. V minulosti bola v prednej časti domu /pitvor/ situovaná kováčska dielňa a neskôr aj zubná ambulancia.


V pitvorovej časti sa nachádza aj pôvodný trámový strop. Starobylá brána má pôvodné kovania z dielne miestneho kováča. V jej hornej časti sa nachádza mohutný trám s nápisom v nemčine:“ In Nahmen Des Hern, apríl 1835 J+OL„- V mene Pánovom, apríl 1835. Dom, vo svojom zadnom trakte je zakončený z kuchyne vyúsťujúcou terasou, ktorá prechádza do rozsiahlej okrasnej záhrady s mnohými architektonickými doplnkami. Tento priestor je účelne prispôsobený a poskytuje možnosť akejsi vidieckej relaxácie. Jeho súčasťou sú aj malé zákutia s prístreškami na realizáciu hoby záujmov obyvateľov. Je tam priestor na opracovanie dreva, ale aj– malá kováčska dielnička, ktorá umožňuje dotýkať sa tradícií spojených s týmto domom. Ak hovoríme o tradíciách, tak dom má aj typickú pôvodnú kamennú klenbovú pivnicu.

Rodina získala dom dedične po rodine Ulreichovej od rodiny Kautzovej
z ktorej pochádza aj jeho majiteľka Ing. Ivana Krupová rodená Kautzová. Rodina pokračuje v tradičných vinohradníckych aktivitách a to hlavne v náväznosti na „Kautzovskú pivnicu“ v historickom objekte- Armbrusterovej kúrie.

 

Rekonštrukcia domu prebiehala postupne niekoľko rokov a jej takpovediac zavŕšením bola výmena strechy v roku 2010. Táto výmena prebehla so zachovaním pôvodného krovu a jeho opravou v poškodených častiach. Výmena pôvodnej krytiny sa uskutočnila za pálenú keramickú krytinu. Iné rekonštrukčné práce vykonávala rodina svojpomocne s citlivým prístupom k zachovaniu toho starého ale aj aplikáciou nových prvkov potrebných pre vytváranie účelných životných podmienok. Perspektívou využívania tohto rozsiahleho domu a pozemku je okrem rodinného využitia aj orientácia na aktivity v agroturizme, na čo má svojou polohou a vybudovanými vzťahmi dostatočné predpoklady.

 

Bratislavská 22, 900 21 Svätý Jur


Vlastník objektu: rodina Krupová

 

Foto: archív rodiny Krupovej, Helena Bakaljarová