Rodinný dom, Modra

Dom nepatrí medzi chránené objekty z hľadiska historického významu. Nachádza sa však v bezprostrednej zóne historického jadra mesta Modry na Štúrovej ulici do ktorej prichádzajú hostia a turisti za účelom návštevy mesta.


Základy domu pochádzajú pravdepodobne zo 17 – 19. storočia. V minulosti patril objekt medzi mešťanské domy, v ktorých sa vystriedalo niekoľko vlastníkov i nájomníkov. Dom prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a nadstavbou v r. 1905. Čo bolo na tomto mieste pred týmto obdobím nám nie je známe.

 

Oprava domu na Štúrovej ul. č. 43 v Modre sa začala vykonávať za účelom rekonštrukcie fasády a tak zachovanie historickej pamiatky pre ďalšie generácie ako dedičstvo našich predkov. Nehnuteľnosť domu sa dostala na úroveň chátrajúcej stavby vplyvom času i klimatických javov. Mnohí odborníci ju považovali za zdevastovanú, zničenú a zo strany jej vlastníkov neudržiavanú! Fasáda domu bola zničená z prednej i severnej časti. Z prednej časti fasády opadávali kusy zvetranej omietky priamo do oblasti pešej zóny. Dňa 19.6.2001 padla historická časť fasády aj s historickými ozdobami priamo na chodník.

 

Pred opravou domu bol postup konzultovaný s pracovníčkou pamiatkového úradu.

Cieľom opravy bolo:
• Zachovať dobré a zachovalé časti domu, ako aj štukatérske prvky, nakoľko by ich už nikto
a nikdy nedokázal vytvoriť
• Vykonať kvalitne všetky potrebné murárske a štukatérske práce v rozsahu rekonštrukcie
a obnovy fasády s konečnou úpravou bez výskytu závad celej zrekonštruovanej fasády
• Dohodnúť konečnú úpravu štruktúry povrchu fasády z hľadiska zrnitosti a jemných farebných odtieňov.

 

Rekonštrukcia obnovy fasády bola vykonaná v rozsahu nasledovného technologického postupu:

• očistenie fasády, odstránenie uvoľnených a „dutých“ častí po pevný základ
• odstránenie nevhodných vysprávok , odvoz stavebnej sute
• ošetrenie spevňovacím prostriedkom Sokrat 2802 A
• oprava a doplnenie rovných omietok – vápenná malta
• doplnenie a tmelenie korunnej rímsy, doplnenie pilastrov, nadokenných ríms, parapetných ríms, priebežnej rímsy, bosáže – vápenná malta
• jemná mechová malta Sakret
• vytiahnutie profilov
• konečná úprava štruktúry celej fasády a penetračný náter
• konečný farebný náter fasády náterom San Marco


Opravu domu vykonala profesionálna štukatérska firma z Trnavy

 

Oprava domu z hľadiska starostlivosti a rekonštrukcie prispela podľa nás k zachovaniu kultúrno-historického potenciálu mesta Modry v malokarpatskom regióne. Potvrdzujú to názory verejnosti, ktorá navštevuje mesto v letných mesiacoch a v období vinohradníckych podujatí, vinobraní a pod. Pre zachovanie súčasnej fasády domu by celá ulica potrebovala menší hluk a najmä otrasy spôsobené nadmernou nákladnou dopravou, ktorá je vedená hlavným smerom cez celé historické jadro mesta Modra vrátane Štúrovej ulice, na ktorej sa dom nachádza.

 

Štúrova ul. č. 43, 900 21 Modra


Vlastníci objektu:
JUDr. Jarmila Michálková – Modra, ul. Štúrova 43
Ing. Samuel Michálek – Piešťany, ul. Mateja Bela 4752/46
Rodina Plánovská z Bratislavy a rodina Predmerská z Piešťan

 

Rekonštrukciou v rokoch: 2007 – 2008.

 

Foto: Samuel Michálek