Mlyn, Doľany

Dejiny jedného Dolianskeho mlyna. Podľa Fuggerovského urbára /majitelia panstva Červený Kameň/, z r.1543 bol vtedy v Doľanoch iba jeden mlyn na hornom konci dediny. Bol poslednou stavbou dediny a od fary ho delilo päť usadlostí. Na základe tejto informácie a vzdialenosti nášho mlyna od kostola môžeme predpokladať že je to náš mlyn. Dokazuje to aj vojenská mapa z 18.storočia. V týchto časoch bol mlynárom Peter Haugen, ktorému bol mlyn daný do dočasného používania. V skutočnosti bol mlyn majetkom zemepána, ktorému sa platila daň za pôdu a vodný tok.


Mlyn bol viac krát prestavovaný v súvislosti s vývojom mlynárskej technológie. Dokazuje to postupné nadstavovanie mlyna až do súčasných troch poschodí. Zásadná prestavba sa odohrala okolo r.1900 , keď namiesto mlynských kameňov sa začala používať valcová stolica, obeh obilia a múky zabezpečovala transmisia s novým vodným kolesom na zadnej strane mlyna. Mlynská hranica z r.1836 bola prispôsobená a upravená k tejto novej situácii.V mlyne sa nachádza kompletná technológia z konca devätnásteho storočia , šalanda ,mlynica, rajštovna, náhon.


V päťdesiatich rokoch mlyn ukončil svoju činnosť, posledný mlynár čo mlel sa volal Karol Straška.

 

Mlyn často menil svojich majiteľov, nájomcov. Každý z nich v jeho kamenných stenách zanechal kus svojho života a tak ako človek aj mlyn má svoj osud. Nový osud mlyna začala písať naša rodina , ktorá mlyn kúpila v r.2002. V mlyne chceme vybudovať múzeum mlynárstva, ponúkať mlynárske špeciality a víno z našich vinohradov.


Okrem tohto mlyna sú v Doľanoch ešte dva mlyny zo 16-steho storočia, viac menej zachované.

 

Doľany 64, 900 88 Doľany


Vlastník objektu: Ervín Demovič s rodinou

 

Foto: Helena Bakaljarová