Múzeum Molpír, Smolenice

Múzem Molpír sa nachádza na hlavnej ulici v Smoleniciach v budove starej fary. Dvojkrídlová budova, postavená v roku 1746 grófom Jurajom Erdödym. Nádvorie má formu átria. Uličný trakt patril kňazom a kaplánom, bočný zasa služobníctvu.

 

V strede uličnej fasády sa nachádzajú slnečné hodiny, ktoré sú na Slovensku vidieť pomenej. V interiéri je dodnes dochovaná pôvodná farská knižnica aj s časťou mobiliáru. V súčasnosti je budova využívaná pre účely múzea Molpír, ktoré na vlastné náklady v roku 1996 zriadila obec Smolenice.

 

V múzeu môžeme aspoň na chvíľku nazrieť do minulosti Smoleníc a Smoleničanov. Nachádza sa tu menšia časť archeologických vykopávok z Molpíra, ale aj ľudový odev, či izba zriadená v starodávnom štýle bývania prostého dedinského ľudu.

 

V múzeu má svoje miesto aj pamätná izba Štefana Baniča – vynálezcu padáka, A. Kotlána – najvýznamnejšieho parazitológa a Štefana Jastrabíka – regionálneho historika.


Budova je majetkom Smolenickej farnosti, v prenájme obce Smolenice.

 

Múzeum Molpír v obci Smolenice
Cintorínska 3.
Smolenice 919 04