Vinohradnícky dom u Šebov, Modra

O počiatkoch domu máme len veľmi kusé informácie. Vie sa však, že v období protireformácie slúžil ako evanjelická modlitebňa. Pri prestavbe bol tiež objavený nápis s letopočtom 1706, čo svedčí o tom, že v začiatkoch 18.storočia získal mnohé zo svojej dnešnej podoby.


Dom bol dlhú dobu vo vlastníctve popredného modranského vinohradníka Michala Štetku. Cez svoju manželku Elenu (rodenú Jurkovičovú) bol cirkevný učiteľ Štetka v príbuzenskom vzťahu so známym slovenským architektom Dušanom Jurkovičom, ktorý pripomienkoval prestavbu tohto domu v prvej polovici 20.storočia. Štetka je v dejinách modranského vinohradníctva známy tiež tým, že prevádzkoval v Prahe Modranskú vináreň.


Čo sa týka záhrady, tak tá bola založená známym slovenským botanikom Dr.h.c. Karlovej univerzity v Prahe Ľudovítom Holubym. V záhrade rastú aj v našich končinách také exotické stromy ako je Ginkgo biloba a Maclura japonica. Dom v porevolučných dobách bol tiež galériou, miestom stretnutia mnohých domácich ale aj zahraničných umelcov. Dnes je vo vlastníctve ďaľšieho modranského vinohradníka Eduarda Šeba, ktorý v ňom zriadil reštauráciu v tradičnom ľudovom štýle, kde sa popri skvelých jedlách podávajú aj tie najkvalitnejšie vína spoločnosti Chateau Modra. Na jeseň je vinohradnícky dom tiež jednou zo zastávok na Dňoch otvorených pivníc, ktoré sa stali už takpovediac tradíciou malokarpatského regiónu. Prívlastok u Šebov získal osadením rodokmeňu rodiny Šebovcov v roku 2004, ktorý dokladuje vinohradnícku a vinársku tradíciu rodiny až k Lukášovi Šebovi narodenému roku 1592.

 

Vinohradnícky dom u Šebov
Štúrova ulica 108.
900 01 Modra