Penzión pod Kláštorom, Pezinok

Penzión vznikol ako rekonštrukcia a adaptácia starého meštianskeho domu na Holubyho ulici, ku ktorému bola pripojená novostavba nadväzujúca na zadnú časť domu. Objekt je situovaný na typickej – úzkej a hlbokej parcele, ohraničenej ulicou z jednej strany a mestskými hradbami z druhej, tak ako je tomu i v prípade okolitých parciel tvoriacich západnú strany Holubyho ulice. Na takomto stiesnenom mieste bolo potrebné využiť pre potreby prevádzky penziónu celú parcelu. Predná – pôvodná časť domu je vstupnou halou v strednej časti prepojená s novým krídlom slúžiacim tiež pre ubytovanie. V zadnej časti parcely pri hradbách je situované parkovisko pre návštevníkov s prístupom cez bránu v opevnení.
Pôvodná a najhodnotnejšia časť domu bola adaptovaná pre apartmány – reprezentatívne izby penziónu.

 

V tejto časti boli historické konštrukcie opravované a obnovované tradičnými vápennými technológiami a bola im venovaná zvýšená pozornosť, nakoľko tvoria charakteristický prvok dotvárajúci štýl penziónu. Valené klenby s lunetami na prízemí boli z časti odhalené, aby vynikla štruktúra tehlového muriva, ktoré bolo očistené a nanovo prešpárované. Takto prezentovaná klenba je v spálni apartmánu a v spoločenskej časti omietnutá, čo korešponduje s dobovým a slohovým výrazom.


Vstupná hala je umiestnená v novej časti penziónu a predstavuje komunikačný uzol spájajúci starú a novú časť objektu. V strede haly je prezentovaná studňa slúžiaca v minulosti pre zásobovanie pitnou vodou. Táto však už v súčasnosti neslúži svojmu pôvodnému účelu a je zaujímavosťou pre návštevníkov. Na kamennú obrubu studne boli osadené drevené lavice a je ju tak možné využívať na sedenie. V hale sa nachádza ešte jedna zaujímavosť – je ňou kamenná doska s reliéfom osadená do steny v centrálnej polohe haly. Tento artefakt bol nájdený počas rekonštrukčných prác a zatiaľ sa ho nepodarilo bližšie identifikovať.

 

Ostáva teda záhadou, aká bola jeho pôvodná funkcia, čo presne reliéf zobrazuje a kto ho zhotovil. Nad týmito otázkami si tak môžu lámať hlavu všetci hostia i návštevníci penziónu.
História domu je známa a zachytená od prvej polovice 18. storočia, kedy dom patril Danielovi Heüfflovi a po ňom ho vlastnil pezinský senátor Štefan Krupa. Dom mal potom viacero vlastníkov tak ako bol dedený alebo kúpou nadobudnutý.

 

História domu na Holubyho 61 ako i ďalších pezinských domov je publikovaná v knihe Bránami mesta – Životopis starého domu od autorov: Petra Pospechová a Peter Wittgrúber. Mestské múzeum v Pezinku, Pezinok 2008.

 

Penzión pod Kláštorom
Holubyho ulica 61.
902 01 Pezinok