Obecný dom, Šenkvice

Počiatky Obecného múzea siahajú do 60-tych rokov minulého storočia, kedy vznikol Vlastivedný krúžok. K jeho cieľom patrilo aj zbieranie piesní, zvykov, hier, tancov a historických predmetov, viažucich sa k dejinám obce.

 

Jedným z výsledkov činnosti členov krúžku bolo otvorenie Pamätnej izby v roku 1969 vo vežovej časti kostola. V roku 1971 bola Pamätná izba premiestnená do nových, väčších priestorov v budove Jednoty. Zároveň bola včlenená pod kultúrne stredisko a jej prvým vedúcim bol Jaroslav Brzobohatý, neskôr postupne Ján Čermák, Kamil Žák a Agneša Kukumbergová. Nenahraditeľná bola aj práca Henricha Lančariča, kronikára a riaditeľa školy, ktorý bol zanieteným zberateľom a propagátorom šenkvickej kultúry. V 80-tych rokoch sa uskutočnila reinštalácia expozície v spolupráci s Malokarpatským múzeom v Pezinku.

 

V roku 2000 boli exponáty múzea presťahované do zrekonštruovaných priestorov Obecného domu na Chorvátskej ul. č.5. Pôvodná budova bola postavená v roku 1907 ako dom richtára , po roku 1948 tu sídlil Miestny národný výbor a po roku 1990 sa stal sídlom Obecného úradu Šenkvice. V súčasnosti je pamätná izba premenovaná na Obecné múzeum. Stála expozícia dokumentuje tradíciu pôvodného chorvátskeho osídlenia a časť ľudovej kultúry našich predkov z konca 19. a začiatku 20. storočia – odev, nábytok, keramika, sklo, pracovné náradie, predmety spojené s obecnou správou, šenkvickí učenci. V expozícii sa nachádzajú aj archeologické nálezy z chotára Šenkvíc.


Druhú časť budovy prenajalo Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach Spolku vinárov a vinohradníkov , ktorého členovia začali s pomocou firmy Termstav rozsiahlu rekonštrukciu týchto priestorov vrátane pivnice. V prvej etape prestavby – v roku 2008 – to bola najskôr malá sála, potom spevnili plochu nád-voria a postavili altánok, nasledovalo vyčistenie pivnice a jej celková prestavba a v roku 2010 dokončili prestavbu a zariadenie veľkej sály – bývalej obradnej miestnosti obce. V esteticky upravených pries-toroch poriadajú všetky podujatia spojené s prezentáciou výroby vín – burčiakové slávnosti, besedy, požehnania vín, ochutnávky a pod.

 

Obecný dom v Šenkviciach
Chorvátska ulica 105.
Šenkvice 900 81