U Richtára, Modra

Cena verejnosti 2010 Historický popis Dom na Štúrovej ulici č. 93 – 95 v Modre je vinohradnícky dom mestského charakteru, ktorév Modre vznikali už od polovice 16. storočia. Ide o dvojkrídlový, prejazdný, prízemný typ domu pôdorysného tvaru „U“. Vo väčšej časti ľavého krídla je podpivničený, má polkruhovú vstupnú bránu so zaklenutým podbráním, nachádza sa na… Continue reading U Richtára, Modra

Rodinný dom, Svätý Jur

Rodinný dom na Bratislavskej ulici je situovaný tak, že svojím „L“ pôdorysom pokračuje jedno jeho rameno po ulici Felcánovej – je to rožný dom týchto dvoch ulíc. Vstup do tohto objektu je situovaný z ulice Bratislavskej pôvodnou starou drevenou bránou.   Dom je typický svojou strohou architektúrou príznačnou pre malokarpatskú oblasť, tvorenú nemeckým osídľovaním. V… Continue reading Rodinný dom, Svätý Jur

Rodinný dom, Svätý Jur

Rodinný dom sa nachádza v historickom centre – mestskej pamiatkovej rezervácii Svätý Jur na Prostrednej ulici. Ide o vinohradnícky renesančný dom zo 17. storočia, postupne upravovaný. Pôdorys má tvar písmena L (uličné a dvorové krídlo). Vstup z ulice je spoločný so susedným vlastníkom cez podjazd do spoločného dvora. Vstup do domu je cez dostavanú verandu,… Continue reading Rodinný dom, Svätý Jur

Rodinný dom, Pezinok

Rodinný dom na Holubyho ulici v Pezinku je síce situovaný na jednej z najrušnejších ulíc mesta no pred ruchom a pohľadmi okoloidúcich je dobre ukrytý za starou bránou vo dvore. Dá sa povedať, že je to veľmi dobre zachovaný starý mestský dom, typický pre malokarpatský región, charakteristický pre historické jadro mesta Pezinok. Dom je umiestnený… Continue reading Rodinný dom, Pezinok

Rodinný dom, Modra

Dom nepatrí medzi chránené objekty z hľadiska historického významu. Nachádza sa však v bezprostrednej zóne historického jadra mesta Modry na Štúrovej ulici do ktorej prichádzajú hostia a turisti za účelom návštevy mesta. Základy domu pochádzajú pravdepodobne zo 17 – 19. storočia. V minulosti patril objekt medzi mešťanské domy, v ktorých sa vystriedalo niekoľko vlastníkov i… Continue reading Rodinný dom, Modra

Obecný úrad, Smolenice

Pôvodný objekt, dvojkrídlovú budovu s bohato zdobenou uličnou fasádou dal v roku 1875 prestavať Július Koller. Za kúriou sa v minulosti nachádzali dve kaplnky a park.Nad vchodom do budovy sa nachádza erb rodiny Kollerovcov. Súčasná rekonštrukcia fasády bola realizovaná Obcou Smolenice pod vedenímreštaurátora Mgr. art. Petra Sojkyho cca pred štyrmi rokmi. Rekonštrukciou prešla celá budova… Continue reading Obecný úrad, Smolenice

Múzeum ľudovej školy v Kráľovej, Modra

Kráľová je časť mesta Modry a nachádza sa tri kilometre od centra mesta. Založená bola pôvodne ako poddanská obec slobodného kráľovského mesta Modra. Jej poloha a nezastaviteľný terén mali za následok, že s mestom táto časť nikdy územne nesplynula a vyvíjala sa skôr ako dedinské sídlo. Významnú úlohu v jej historickom vývoji zohralo i osamostatnenie… Continue reading Múzeum ľudovej školy v Kráľovej, Modra

Mlyn, Doľany

Dejiny jedného Dolianskeho mlyna. Podľa Fuggerovského urbára /majitelia panstva Červený Kameň/, z r.1543 bol vtedy v Doľanoch iba jeden mlyn na hornom konci dediny. Bol poslednou stavbou dediny a od fary ho delilo päť usadlostí. Na základe tejto informácie a vzdialenosti nášho mlyna od kostola môžeme predpokladať že je to náš mlyn. Dokazuje to aj… Continue reading Mlyn, Doľany

Fuggerova pivnica, Častá

Rozsiahla pivnica je situovaná pod bývalým hospodárskym objektom – sýpkou, ktorý v roku 1540 nechal postaviť Anton Fugger, majiteľ panstva Červený Kameň. Pivnica od svojho vzniku slúžila ako priestor na spracovanie a skladovanie vína. V priebehu druhej polovice 90-tych rokov 20. storočia prešla pivnica prvou fázou rekonštrukcie a v roku 2000 bola dokončená druhá fáza.… Continue reading Fuggerova pivnica, Častá

Bývalý mlyn, Pezinok

Objekt mlynu stratil svoju výrobnú funkciu na začiatku 50-tych rokov 20. storočia a z jeho technológie a vybavenia sa nezachovalo takmer nič. Jeho jednotlivé časti boli využívané ako mestské byty s minimálnou údržbou a pozvoľne chátrali. V polovici 90-tych rokov 20. storočia začala postupná obnova jednotlivých objektov situovaných okolo ústredného dvora. Majitelia ich svojpomocne opravovali… Continue reading Bývalý mlyn, Pezinok