Vinotéka Regius, Vajnory

Vinotéka REGIUS ponúka viac ako obnovenie a pestovanie tradícií. Symbióza ľudovej a modernej architektúry spája tradičnú vínnu kultúru s mnohorakosťou súčasnosti a vytvára pestré podmienky pre spoločenský život pod jednou strechou. S nádychom relaxu a pohody, vo svetle sviečok priestoru, o ktorom sa nejeden návštevník vyjadril ako o mieste, ktoré „ má atmosféru“.   Vinotéka… Continue reading Vinotéka Regius, Vajnory

Vinohradnícky dom u Šebov, Modra

O počiatkoch domu máme len veľmi kusé informácie. Vie sa však, že v období protireformácie slúžil ako evanjelická modlitebňa. Pri prestavbe bol tiež objavený nápis s letopočtom 1706, čo svedčí o tom, že v začiatkoch 18.storočia získal mnohé zo svojej dnešnej podoby. Dom bol dlhú dobu vo vlastníctve popredného modranského vinohradníka Michala Štetku. Cez svoju… Continue reading Vinohradnícky dom u Šebov, Modra

Terra Parna, Suchá nad Parnou

Všetko to začalo v roku 2001, kedy sme sa s rodinou prisťahovali do Suchej nad Parnou. Tu nám s manželkou učarovala miestna časť Ružová dolina, kraj červeného vína. Práve tu mali Trnavskí mestskí páni po stáročia svoje letné sídla. Sem si chodili odpočinúť cez víkendy a voľné dni. Za domom nám ležalo pusté pole. V… Continue reading Terra Parna, Suchá nad Parnou

Rodinný dom, Modra

Rodina Pavla Šimu-Jurička zakúpila dom na Kukučínovej ulici v Modre v roku so zámerom využívať ho pre potreby bývania.Dom z prelomu 19./20. storočia je situovaný v príjemnej tichej ulici neďaleko centra mesta v kompaktnej uličnej zástavbe. Predná – uličná časť objektu bola postavená z nepálených tehál. Zadná časť domu bola vystavaná z kamenného muriva. Dom… Continue reading Rodinný dom, Modra

Penzión pod Kláštorom, Pezinok

Penzión vznikol ako rekonštrukcia a adaptácia starého meštianskeho domu na Holubyho ulici, ku ktorému bola pripojená novostavba nadväzujúca na zadnú časť domu. Objekt je situovaný na typickej – úzkej a hlbokej parcele, ohraničenej ulicou z jednej strany a mestskými hradbami z druhej, tak ako je tomu i v prípade okolitých parciel tvoriacich západnú strany Holubyho… Continue reading Penzión pod Kláštorom, Pezinok

Obecný dom, Šenkvice

Počiatky Obecného múzea siahajú do 60-tych rokov minulého storočia, kedy vznikol Vlastivedný krúžok. K jeho cieľom patrilo aj zbieranie piesní, zvykov, hier, tancov a historických predmetov, viažucich sa k dejinám obce.   Jedným z výsledkov činnosti členov krúžku bolo otvorenie Pamätnej izby v roku 1969 vo vežovej časti kostola. V roku 1971 bola Pamätná izba… Continue reading Obecný dom, Šenkvice

Múzeum Molpír, Smolenice

Cena verejnosti 2012 Múzem Molpír sa nachádza na hlavnej ulici v Smoleniciach v budove starej fary. Dvojkrídlová budova, postavená v roku 1746 grófom Jurajom Erdödym. Nádvorie má formu átria. Uličný trakt patril kňazom a kaplánom, bočný zasa služobníctvu.   V strede uličnej fasády sa nachádzajú slnečné hodiny, ktoré sú na Slovensku vidieť pomenej. V interiéri… Continue reading Múzeum Molpír, Smolenice

Modrý dom, Vajnory

Modrý dom vo Vajnoroch predstavuje tradičnú stavbu z regiónu podunajskej nížiny s pôdorysom v tvare L, kde kratšia predná časť je orientovaná do ulice a tá dlhá lemovala vnútorný dvor tiahnuci sa do hĺbky úzkej ale i 100 metrov dlhej parcely. Predná izba má zachovanú štukovú výzdobu pochádzajúcu z konca 19. storočia. Vo vrchole klenby… Continue reading Modrý dom, Vajnory

Kaplnka Panny Márie Snežnej, Modra

Baroková kaplnka Panny Márie Snežnej bola postavená v 2. polovici 18. storočia, neďaleko gotického kostola Narodenia sv. Jána Krstiteľa, v období kedy boli postupne postavené i ďalšie kaplnky v Modre a okolí. Kult Panny Márie Snežnej, ktorý sa v strednej Európe rozšíril v 17. storočí, vznikol na základe legendy popisujúcej zázrak, ktorý sa udial v… Continue reading Kaplnka Panny Márie Snežnej, Modra

Dom pri kostole, Pezinok

Dom je situovaný na dlhej, stredovekej parcele so severovýchodnou orientáciou medzi ulicami Holubyho a Potočná v susedstve farského kostola (Dolný kostol). Jeho dispozícia je štvorkrídlová, obklopujúca úzky vnútorný dvor s prejazdom na Holubyho i na Potočnú ulicu. Tento prejazd bol v minulosti počas prestavby objektu čiastočne zastavaný a ostal prechodný len pre peších.   Krídlo… Continue reading Dom pri kostole, Pezinok