Rodinný dom, Pezinok

Rodinný dom na Holubyho ulici v Pezinku je síce situovaný na jednej z najrušnejších ulíc mesta no pred ruchom a pohľadmi okoloidúcich je dobre ukrytý za starou bránou vo dvore. Dá sa povedať, že je to veľmi dobre zachovaný starý mestský dom, typický pre malokarpatský región, charakteristický pre historické jadro mesta Pezinok. Dom je umiestnený… Continue reading Rodinný dom, Pezinok

Rodinný dom, Modra

Dom nepatrí medzi chránené objekty z hľadiska historického významu. Nachádza sa však v bezprostrednej zóne historického jadra mesta Modry na Štúrovej ulici do ktorej prichádzajú hostia a turisti za účelom návštevy mesta. Základy domu pochádzajú pravdepodobne zo 17 – 19. storočia. V minulosti patril objekt medzi mešťanské domy, v ktorých sa vystriedalo niekoľko vlastníkov i… Continue reading Rodinný dom, Modra

Obecný úrad, Smolenice

Pôvodný objekt, dvojkrídlovú budovu s bohato zdobenou uličnou fasádou dal v roku 1875 prestavať Július Koller. Za kúriou sa v minulosti nachádzali dve kaplnky a park.Nad vchodom do budovy sa nachádza erb rodiny Kollerovcov. Súčasná rekonštrukcia fasády bola realizovaná Obcou Smolenice pod vedenímreštaurátora Mgr. art. Petra Sojkyho cca pred štyrmi rokmi. Rekonštrukciou prešla celá budova… Continue reading Obecný úrad, Smolenice

Múzeum ľudovej školy v Kráľovej, Modra

Kráľová je časť mesta Modry a nachádza sa tri kilometre od centra mesta. Založená bola pôvodne ako poddanská obec slobodného kráľovského mesta Modra. Jej poloha a nezastaviteľný terén mali za následok, že s mestom táto časť nikdy územne nesplynula a vyvíjala sa skôr ako dedinské sídlo. Významnú úlohu v jej historickom vývoji zohralo i osamostatnenie… Continue reading Múzeum ľudovej školy v Kráľovej, Modra

Mlyn, Doľany

Dejiny jedného Dolianskeho mlyna. Podľa Fuggerovského urbára /majitelia panstva Červený Kameň/, z r.1543 bol vtedy v Doľanoch iba jeden mlyn na hornom konci dediny. Bol poslednou stavbou dediny a od fary ho delilo päť usadlostí. Na základe tejto informácie a vzdialenosti nášho mlyna od kostola môžeme predpokladať že je to náš mlyn. Dokazuje to aj… Continue reading Mlyn, Doľany

Fuggerova pivnica, Častá

Rozsiahla pivnica je situovaná pod bývalým hospodárskym objektom – sýpkou, ktorý v roku 1540 nechal postaviť Anton Fugger, majiteľ panstva Červený Kameň. Pivnica od svojho vzniku slúžila ako priestor na spracovanie a skladovanie vína. V priebehu druhej polovice 90-tych rokov 20. storočia prešla pivnica prvou fázou rekonštrukcie a v roku 2000 bola dokončená druhá fáza.… Continue reading Fuggerova pivnica, Častá

Bývalý mlyn, Pezinok

Objekt mlynu stratil svoju výrobnú funkciu na začiatku 50-tych rokov 20. storočia a z jeho technológie a vybavenia sa nezachovalo takmer nič. Jeho jednotlivé časti boli využívané ako mestské byty s minimálnou údržbou a pozvoľne chátrali. V polovici 90-tych rokov 20. storočia začala postupná obnova jednotlivých objektov situovaných okolo ústredného dvora. Majitelia ich svojpomocne opravovali… Continue reading Bývalý mlyn, Pezinok

Turecký dom, Pezinok

Súčasná podoba Tureckého domu pochádza z polovice 17. storočia a je pozoruhodným príkladom renesančnej architektúry tzv. poľského typu na území mesta. Dom je situovaný na juhovýchodnom nároží námestia a svojim netradičným vzhľadom pôsobí ako lokálny akcent. Za obnovou Tureckého domu stojí dlhodobá snaha jeho majiteľa o obnovu s pôvodným cieľom prezentovať vinohradnícke tradície z okolia… Continue reading Turecký dom, Pezinok

Roľnícko-remeselnícky dom, Budmerice

V roku 1972 som kúpil starý napoly rozpadnutý dom, ktorý ONV Bratislava-vidiek na zasadnutí 28. 8. 1975 zapísal do štátneho zoznamu pamiatok ako objekt ľudovej architektúry (uznesenie 34/1975).   Pri opravách som sa pokúšal určiť vek domu. Našiel som niekoľko letopočtov na starých škridlách, na okennej zárubni, na rošte (krížnej hrade) parádnej izby najstarší letopočet:… Continue reading Roľnícko-remeselnícky dom, Budmerice

Rodinný dom, Modra

Mlyn na Dolnej 108 je jedným z nemnohých, ktoré sa v Modre z pôvodných 13 mlynov zachovali. Keď objekt mlyna stratil svoju výrobnú funkciu, bol koncom 50-tych rokov (1957) vydražený dvoma rodinami a hoci slúžil na bývanie, z dôvodu nedostatočnej údržby značne chátral. V roku 1995 jednu časť mlyna odkúpila rodina Dóšovcov z Bratislavy, ktorá… Continue reading Rodinný dom, Modra